CALL US NOW +088-530134

Uncategorized

the latest news

रुपान्तरण नेपाल र रुकुमेलि समाज बिकास केन्द्रको साझेदारिमा सन्चालित बहुसरोकारवाला बन कार्यक्रमबाट १५ दिने धागो बुनाइ तालिम सम्पन्न भयेको

Read More

SUAAARA

Rukumeli Social Development Centre (RSDC) is a non- governmental organization registered at District Administration Office, Rukum in 2061 BS as per Social Welfare Act 2034 of Nepal.

Read More

NEWSLETTER SIGN-UP

Rukumeli Social Development Center,Rukum